Renovering af facade med bindingsværk

Effektiv Facaderenovering

Alle former for puds og fils med cement baserede mørtler, men også med de gamle kalk mørteltyper. Både med og uden farve, skal facaden først sandblæses? Kan vi også stå for det. Vi arbejder også med cement baserede malinger hvis facaden bare skal friskes op. Det giver dit hus et løft.